6 محصول
 • بستنی چوبی عروسکی پاک

  2,000 تومان
 • بستنی یخی فالوده ای دومینو

  1,500 تومان
 • بستنی چوبی (کیم) اسپیرال شیری میوه ای دومیس دایتی

  3,000 تومان
 • بستنی چوبی (کیم) وانیلی استارلا پاک

  2,000 تومان